Članarina i iskaznice

Od ove godine Hrvatski golf savez preuzima brigu o centralnom vođenju hendikepa i izdaje golf iskaznice.
Naš klub mora najkasnije do 1.4. platiti članarinu HGS-u i poslati podatke o članovima. Na temelju te liste HGS će raditi iskaznice.

Molimo stoga sve koji još nisu uplatili članarinu za 2015. da to naprave najkasnije do 30.3.

Članarina i dalje iznosi 500 kn, od čega 100 kn ide HGS-u za izradu iskaznice i vođenje hendikepa. 

 

Članarinu možete uplatiti na žiro-račun kod Privredne banke Zagreb:

Golf klub Sveti Martin-Međimurje

Grkaveščak 24d

40313 Sv. Martin na Muri

IBAN  HR0623400091116005394

SWIFT PBZ GHR2X

 

 

•••

                Martin  IPC  Prooming Elcop TEAM